Jakie zalety posiada integracja systemów IT?

W firmach gdzie działa wiele różnych oddziałów czy komórek, może zdarzyć się sytuacja że niektóre rodzaje oprogramowania będą ze sobą niekompatybilne.

W tym przypadku należy wykonać integrację, dzięki temu możliwa będzie swobodna wymiana danych. Można przykładowo napisać dodatkowy program, który będzie punktem wymiany danych, który może na bieżąco konwertować dokumenty do pożądanych formatów. Proces ten obejmuje stworzenie unikalnego podsystemu, który ma być pojedynczym interfejsem między wszystkimi pozostałymi podsystemami. Będzie to z pewnością duże ułatwienie kiedy nie trzeba będzie przykładowo drukować pewnych dokumentów, ale będziemy mogli zapewnić ich swobodny przebieg pomiędzy różnymi działami firmy. W firmie możemy spotkać komputery działające na różnych systemach operacyjnych, dlatego też trzeba sprawdzić czy wymiana danych pomiędzy nimi przebiega bez problemów.

Może zdarzyć się że konieczne będzie użycie specjalnych emulatorów, które pozwolą na przesył danych pomiędzy nimi.

W przypadku kiedy w systemie działa wiele użytkowników musimy zapewnić wgląd w te same dane dla każdego z nich. Pracownicy wszystkich działów muszą pracować na aktualnych danych. Ten system jest również znany jako system wielozadaniowy. Funkcjonuje, aby umożliwić więcej niż jednemu użytkownikowi korzystanie z tego samego systemu komputerowego w tym samym czasie. Rozproszony system operacyjny udostępnia zadania przetwarzania danych na wielu połączonych ze sobą komputerach za pomocą udostępnionej sieci komunikacyjnej. Sieciowe systemy operacyjne umożliwiają serwerom zarządzanie kilkoma aspektami sieci, w tym grupami, użytkownikami, aplikacjami zabezpieczającymi i innymi funkcjami sieciowymi. Oczywiście integracja systemów IT powinna być przeprowadzana w taki sposób aby nie dublować danych, tak jak może się to dziać kiedy poszczególne programy się ze sobą nie komunikują. Dla firmy jest to bardzo duża korzyść, chodzi przykładowo o oszczędność czasu, ale także dzięki temu będziemy mogli wyeliminować błędy, związane z wprowadzaniem od nowa danych.